Pravni kalkulator

Brezplačni izračun sodnih taks in odvetniških stroškov.


Enostaven in hiter izračun Pravnih stroškov .

Primeren za napredne kakor tudi osnovne uporabnike.

Podčrtane besede nudijo pojasnila posameznih taks in institutov.

Ažuriran glede na zadnje stanje sodnih taks in odvetniške tarife.

Samonikli projekt organizacije Ljubljana Legal Hackers.

Ljubljana Legal Hackers

Organizacija Ljubljana Legal Hackers je del globalnega gibanja podjetnikov, pravnikov, raziskovalcev, študentov, učiteljev in tehnologov, ki raziskujejo ter razvijajo kreativne rešitve za vprašanja na presečišču prava in tehnologije. Smo prostovoljno vodena skupnost, ki temelji na lokalni organiziranosti in vračanju skupnosti.

Bogdan Petrovčič

Anja Blaj

Filip Koprivec

Žiga Perović

Podporniki projekta

Stopite v stik z nami: pravnikalkulator@gmail.com​